Institut Teknologi Baiduri

Jabatan Mekatronik

Kursus Mekatronik merupakan kursus yang menawarkan peluang kepada pelajar untuk meneroka bidang Mekanikal, Elektrik dan Elektronik  Matlamat kursus ini adalah untuk menghasilkan graduan-graduan berkualiti dan berketrampilan bagi memenuhi keperluan teknologi terkini dan menjana perkembangan industri Negara.

Program yang ditawarkan dalam kursus Mekatronik Institut Teknologi Baiduri :-

2.1 Juruteknik Automasi  (H-176-2)

(Automation Technicain)

2.1.1)  Kurikulum  :

Juruteknik Automasi merupakan kursus dimana pelatih diajar mengenai pendawaian Elektrik, Elektronik, Mekanikal, Robotic, PLC, Pneumatic dan Hydraulik

2.1.2)  Tempoh Pengajian – 6 bulan

2.1.3)  Peluang Pekerjaan  :

o   Juruteknik Automasi

2.1.4)  Syarat-syarat kelayakan  :

o   Umur melebihi 17 tahun

o   Warganegara Malaysia

o   Pembelajaran sepenuh masa

 

2.2 Juruteknik Automasi Kanan  (H-176-3)

(Senior Automation Technician)

 

2.2.1)  Kurikulum  :

Juruteknik Automasi Kanan merupakan kursus dimana pelatih diajar mengenai Computer, Tooling Driver (Inverter), Sensor, PLC, Networking dan Supervisory

2.2.2)  Tempoh Pengajian – 12 bulan

2.2.3)  Peluang Pekerjaan  :

o   Juruteknik Automasi Kanan

2.2.4)  Syarat-syarat kelayakan  :

o   Umur melebihi 17 tahun

o   Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dari JPK

o   Warganegara Malaysia

o   Pembelajaran sepenuh masa