Institut Teknologi Baiduri

Jabatan Elektrik

Kursus Elektrik merupakan kursus yang menawarkan peluang kepada pelajar untuk meneroka bidang Elektrik  Matlamat kursus ini adalah untuk menghasilkan graduan-graduan berkualiti dan berketrampilan bagi memenuhi keperluan teknologi terkini dan menjana perkembangan industri Negara.

Program yang ditawarkan dalam Kursus Elektrik Institut Teknologi Baiduri :-

2.1 Juruteknik Elektrik  (EE-320-2 : 2012)

(Single Phase Electrical Installation and Maintenance)

2.1.1)  Kurikulum  :

Juruteknik Elektrik merupakan kursus dimana pelatih diajar mengenai pemasangan elektrik satu fasa yang merangkumi, Lukisan elektrik, Pendawaian Domestik dan Industri, Membaikpulih Kerosakkan, Penyelenggaraan Elektrik, Pengujian Elektrik dan Motor Satu Fasa.

2.1.2)  Tempoh Pengajian – 1 Tahun

2.1.3)  Peluang Pekerjaan  :

o   Juruteknik Elektrik Pendawaian Satu Fasa

2.1.4)  Syarat-syarat kelayakan  :

o   Umur melebihi 15 tahun

o   Warganegara Malaysia

o   Pembelajaran sepenuh masa

 

2.2 Juruteknik Elektrik Kanan  (EE-320-3 : 2012)

(Three phase Electrical Installation and Maintenance)

2.2.1)  Kurikulum  :

Juruteknik Elektrik Kanan merupakan kursus dimana pelatih diajar mengenai pemasangan elektrik tiga fasa yang merangkumi. Lukisan elektrik, Pendawaian Industri, Baikpulih Kerosakkan, Penyelenggaraan Elektrik, Pengujian Elektrik, Merombak Rawat Motor Elektrik, Fungsi dan Tugas Penyeliaan.

2.2.2)  Tempoh Pengajian – 1 Tahun

2.2.3)  Peluang Pekerjaan  :

o   Penyelia Elektrik dan Juruteknik elektrik 3 fasa

2.2.4)  Syarat-syarat kelayakan  :

o   Umur melebihi 15 tahun

o   Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dari JPK

o   Warganegara Malaysia

o   Pembelajaran sepenuh masa