Institut Teknologi Baiduri

Visi, Misi & Nilai Teras

Visi

Mewujudkan peluang pembelajaran kemahiran kepada pelajar-pelajar lepasan sekolah dan pekerja-pekerja industri dalam bidang kemahiran teknikal.  Justeru itu pelatih-pelatih dan pekerja-pekerja boleh membuat perubahan dalam kehidupan mereka sekaligus mengubah cara hidup komuniti di sekililing mereka.

Misi

Menjadi satu pusat latihan kemahiran (PLK) yang unggul dengan reputasi yang baik dalam membantu melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir dan terlatih sejajar dengan keperluan industri masa kini.

Nilai Teras

  • MINAT
  • BERTANGGUNGJAWAB
  • PERSEKITARAN YANG SELESA
  • BEKERJA DALAM PASUKAN
  • FOKUS TERHADAP PELATIH